Test van sociaal gedrag

TEST VAN SOCIAAL GEDRAG (tijdens COVID19 PANDEMIE)

Doel van de test:

Onderzoeken of de hond zich sociaal gedraagt ten overstaan van mens en dier en zich normaal gedraagt in het verkeer.

Het hoofddoel is geleiders er toe aan te zetten hun honden aanvaardbaar sociaal gedrag aan te leren. Dit met het oog op de veiligheid van andere mensen en dieren in de openbare ruimte en verkeer, maar ook tijdens trainingen en wedstrijden. Sociaal aanvaardbaar gedrag betekent niet dat de hond super enthousiast met andere mensen of dieren dient om te gaan (wat wel mag), maar vooral dat hij deze tolereert in zijn onmiddellijke omgeving zonder agressie te vertonen.

Tijdens deze test worden de honden niet beoordeeld op het correct uitvoeren van bevelen.

Beoordeling:

 • Positief: zelfbewust / zeker / opmerkzaam / temperamentvol / speels / onbevangen.
 • Negatief: extreem onzeker / angstig / agressief.

Voorwaarden:

 • De hond moet minimum negen maanden oud zijn.
 • De minimum leeftijd voor de geleider is 12 jaar.
 • De hond moet gechipt zijn. Breng het gezondheidsboekje van de hond mee.
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt €10, te voldoen bij inschrijving.
 • Loopse teven kunnen deelnemen in de laatste groep van de dag, op voorwaarde dat die uitsluitend uit teven bestaat.

Geslaagd

Het attest wordt verleend aan honden die slagen in elke oefening.

 • Er is enkel de beoordeling: Geslaagd of Niet Geslaagd.

Niet geslaagd

Men is niet geslaagd wanneer de hond abnormaal en herhaald ongewenst gedrag (lees agressief) vertoont tegenover honden en/of mensen.

 • De hond die niet geslaagd is mag na een periode van vier maanden een tweede test aanvragen. Is het gedrag niet verbeterd kan de hond niet meer deelnemen aan verdere wedstrijden.
 • Een hond kan verplicht worden de sociale test opnieuw af te leggen wegens agressief gedrag tijdens een wedstrijd na verslag door de dienstdoende keurmeesters.

Door deze voorwaarden is het aan te raden om pas aan de test deel te nemen wanneer men vrij zeker is dat de hond geen agressie vertoont (Vooral naar mensen.)

COVID19

Wegens de COVID19 pandemie zijn enkele oefeningen aangepast om contact zo veel mogelijk te beperken.
Wijzigingen werden ook aangebracht om de afstand tussen geleiders, keurders, schrijvers en helpers te vrijwaren.

De afstand van 1,5m dient zo goed mogelijk te worden gerespecteerd.

Mondmasker is verplicht, behalve tijdens de duur van de afname van de proef.

Inhoud van de test.

A.Gedeelte uit te voeren op een verkeersvrije plaats van min. 500m².

1.Laten betasten van de hond.

Controle van de chip. (Geleider mag de hond vast houden). Honden met een niet leesbare chip worden van de test uitgesloten. De persoon met de chiplezer zal een mondmasker dragen.

Het betasten van de hond komt te vervallen.

Beoordeling: De hond die agressief of angstig reageert, wordt onmiddellijk uitgesloten voor verdere deelname aan de proef.

2.Wandeling aan de leiband. (Leiband min. 1m lang)

Een weg van ten minste 25m lang, met een linkse en een rechtse hoek, wordt afgelegd waarna men door een groep van 6 bewegende, pratende personen slalomt en stopt in het centrum van deze groep. Hierbij wordt de onderlinge afstand van 1,5m tussen personen gerespecteerd.

Beoordeling: Niet de kwaliteit van het volgen maar wel de manier waarop de hond met zijn geleider het te volgen traject aflegt is het criterium. Vreugdig, aandachtig zonder angst of druk.

3.Insluiten

Het insluiten komt te vervallen.

4.Oproepen

De geleider laat de hond achter op 10m van de groep, (de leiband kan eventueel worden vastgehouden door een andere persoon), en neemt zelf terug plaats in het midden van de groep. Hierna roept hij zijn hond bij zich.

Beoordeling: De test beoordeelt niet in hoeverre de hond onder appel staat maar wel of de geleider in staat is de hond onder controle te brengen en te houden. De hond toont rust en zelfverzekerdheid wanneer hij zich tussen de groep begeeft.

5.Gedrag zonder aanwezigheid van geleider.

De hond wordt door de geleider vastgelegd aan een leiband van +/-3m en achtergelaten. De geleider gaat uit het zicht van de hond gedurende 2 minuten. Gedurende deze periode wordt de hond op afstand voorbij gelopen door 2 personen zonder hond en 2 personen met hond.

B.Gedeelte uit te voeren op straat en/of voetpad met een normale circulatie van verkeer. (mensen en voertuigen).

Deze oefeningen worden in groep uitgevoerd, De Geleiders wandelen met de hond aan de leiband.

De groep wordt twee maal gekruist door :

 • Minimum twee personen zonder hond.
 • Een jogger op een afstand van 1,5m
 • Een fietser op een afstand van 1,5m
 • Een auto die aan een snelheid van 40km/u rijdt op een afstand van 3m

Tot slot zal de groep in twee worden gesplitst waarna de twee groepen elkaar twee maal, hond aan hond kruisen.

Veel Succes,

De Zeelse Hondenschool

Openingsuren

Info en inschrijvingen
Schrijf U online in en kies een datum voor Uw introductieles. >> 

Voor andere vragen:
Neem hier contact met ons op.
 

Gehoorzaamheid
Woensdag: 19:00u tot 22:00u
Zondag: 10:00u tot 13:00u

VVDH
Dinsdag: 18:45u tot einde
Zondag: 13:00u tot einde

Agility
Vrijdag: 18.30u tot 21.00u

Sponsors

Onze terreinen

Alois De Beulelaan 30
9240 Zele

KKUSH lid

Aangesloten bij de Koninkelijke Kynologische Unie Sint-Hubertus.

KKUSH 756

www.kkush.be

Like ons op Facebook

Rekeningnummer

Belfius

BE 50 0682 1065 4018

GEBABEBB